Verantwoord Ondernemen

Adomex kiest bewust voor duurzame teelt. Hoe groener, hoe beter. We werken hierin nauw samen met onze partners, kwekers en klanten. Dit stelt ons in staat om de productie, milieuregels en de (lokale) arbeidsomstandigheden te verbeteren. Wij vinden duurzaam ondernemen belangrijk. Bij duurzame ontwikkelingen hoort een goed evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Adomex is MPS Florimark Trade gecertificeerd. Dit houdt in dat wij al onze processen controleren en onze producten kunnen traceren.

Hoe groener, hoe beter
Adomex, importeur en exporteur van snij-/decoratiegroen kiest bewust voor duurzame teelt. Hoe groener, hoe beter. We werken hierin nauw samen met onze partners, kwekers en klanten. Dit stelt ons in staat om de productie, milieuregels en de (lokale) arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Alles moet kloppen
  • Adomex is MPS Florimark Trade gecertificeerd
  • Toename duurzame en gecertificeerde producten in assortiment snijgroen
  • Stimulering van certificering (MPS) bij toeleveranciers en kwekers
  • Stimulering van transparante informatie over het productieproces decoratiegroen
  • Naleving van sociale wetten en aandacht voor (lokale) werkomstandigheden
  • Kritische beoordeling van leveranciers op gebied van milieu
  • Om voorop te blijven lopen, investeren we in waardevolle partnerschappen
Groen voor de toekomst
Wij toetsen verantwoorde productie van ons snijgroen. Wij stimuleren initiatieven die de eindproducten verbeteren en waarde toevoegen. Hierbij nemen wij in ogenschouw dat het financieel aantrekkelijk blijft voor onze klanten.
 
MPS-Florimark Trade
MPS-Florimark Trade kijkt specifiek naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van handelsbedrijven. Transparantie is alleen mogelijk wanneer iedere schakel in de keten zijn eigen bijdrage levert. Dit kan met het MPS-Florimark label. Met dit label worden kwekers, handelaren en veilingen allemaal op dezelfde criteria beoordeeld.
MPS-More Profitable Sustainability
MPS is partner voor certificering, kennis, innovatie en advisering in de tuinbouw en gericht op ondernemers uit de sierteelt. MPS werkt nauw samen met MPS-ECAS (gericht op certificering) en MPS-HSC (gericht op advisering/begeleiding). De certificaten die worden toegekend en waarop wordt gecontroleerd zijn o.a. het MPS-ABC certificaat dat  gehanteerd wordt voor het aantonen van de prestaties op milieugebied. MPS-ABC deelnemers registreren vierwekelijks hun gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval. Daarnaast is er MPS GAP (Good Agricultural Practice), verwant aan GlobalGAP, en MPS Socially Qualified. MPS SQ is geschikt voor producenten die willen laten zien dat hun producten onder goede arbeidsomstandigheden worden geteeld. MPS-A en MPS-SQ zijn de basiseisen voor het consumentenlabel Fair Flowers Fair Plants. Het certificatieschema MPS-SQ bevat eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden
 
SEDEX
Sedex is een internationale non-profit organisatie en leverancier van Ethical Data Exchange. Sedex stelt producenten, leveranciers en handelaren in staat onderlinge ethische bedrijfsinformatie uit te wisselen vanuit een internationale database. Dit bevordert verantwoord ondernemen in de hele keten; van producent tot consument.
 
Benefits of Nature 
Wij zijn een ‘Proud Member’ van ‘Benefits of Nature’: “Benefits of Nature wil de woon- en leefomgeving van tientallen miljoenen mensen mooier, gezonder en aantrekkelijker maken. Samen staan we voor mooie, gezonde, eerlijke, duurzame planten waarmee iedereen groen leven brengt in zijn omgeving. We doen dat door voortdurend de verbinding tussen de ketenpartijen te versterken, duurzaamheid transparant te maken en door verhalen met beleving te delen.”